Mai jos expunem o serie de linkuri către documente utile din domeniul medieriil. Pentru a le descărca, apăsați click.

Hotărârea nr.20 din 31.05.2014 privind taxa profesională anuală

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Consultative cu modificările şi completările ulterioare(ROF) actualizat la 17.06.2014

 

Hotărârea nr.5315 din 26 octombrie 2013 privind modificarea standardului de formare

 

Standardului de formare a mediatorului actualizat

 

Ordonanţa de urgenţă nr.4 din 31.01.2013

 

Ordonanţa de urgenţă nr.90 din 12.12.2012

 

Legea 115 din 4 iulie 2012 privind modificarea Legii nr. 192/2006 20.08.2013

 

Codul european de conduită pentru mediatori

 

Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere

 

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor

 

Standardul ocupaţional al mediatorului

 

Răspuns MJ completare Consiliu

 

DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala

 

DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne

 

Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere

 

Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 

OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii

 

Ghidul de mediere pentru magistrati

 

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu toate modificările si completările la 25.06.2014

 

Reguli de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările şi completările ulterioare (ROF) actualizat la 15.05.2014

website realizat de  XBG Webdesign